Impact

De oprichting van Stichting Impact is begin 2010 een feit geworden. De samenwerkende partijen in IMPACT zijn CBMC, ForumC, IFES, LOGOS en Navigators Studenten Verenigingen .

De stichting heeft ten doel:

  • De door de Stichting te benaderen jonge christen-professionals te helpen in afhankelijkheid van en overgave aan Jezus te leven;
  • een aan Jezus gelijkvormige levensstijl ontwikkelen;
  • waardoor iemands omgeving verandert;
  • en die jonge professionals met elkaar te verbinden om hen te stimuleren in werk en relaties, kerk en samenleving als navolgers van Jezus Christus.

Link naar de website: ​www.impactnetwerk.nl