Doelstellingen

De stichting heeft ten doel de verspreiding van het evangelie zoals dit in de bijbel wordt geopenbaard en zodanig dat meer mensen met het evangelie in aanraking komen. Dit willen wij doen door vriendschap en uitdaging te bieden aan talentvolle christenen om tot volle ontplooiing te komen in hun maatschappelijke positie maar ook in hun gezin en vriendenkringen.

We zijn een platform waar mannen, die verantwoordelijke posities innemen in de maatschappij, opgebouwd worden in hun relatie met God. En zo vanuit vriendschap ontdekken hoe zij met elkaar het verschil kunnen maken in Gods Koninkrijk. 

Wij zijn er van overtuigd dat er veel behoefte is aan hetgeen Logos biedt. Daarom willen wij actief gaan uitkijken naar meer introducees, zodat er ook groei komt in het aantal vrienden. Wel willen wij duidelijk zijn en waken over het toelatingsbeleid, zodat Logos een veilige, open, eerlijke en inspirerende plek blijft. 

Activiteiten

Weekendbijeenkomsten (24 uurs bijeenkomsten, 4 maal per jaar voor vrienden en geselecteerde introducés);

Jaarlijkse bijeenkomsten voor vrienden met partner;

Onderlinge contacten tussen vrienden;